จ. แพร่ ผู้ใหญ่อนุชา  พร้อมเครือข่ายป่าชุมชน ทำแนวกันไฟ และสร้างจุดสกัดตรวจคนเข้าป่า

admin2

จ. แพร่ ผู้ใหญ่อนุชา  พร้อมเครือข่ายป่าชุมชน ทำแนวกันไฟ และสร้างจุดสกัดตรวจคนเข้าป่า

ตามที่จังหวัดแพร่ โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีนโยบายห้ามเผาอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 30 เมษายน 2564 นั้น เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้มอบหมายให้นายอำเภอ สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการตั้งจุดสกัดคนเข้าป่าและทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชน

และที่บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 1 มีผู้นายอนุชา แก้วพรม ผู้ใหญ่บ้านหนุนเหนือ หมู่ 1 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ พร้อมผู้ช่วย คณะกรรมการ และสมาชิก เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ ร่วมในการทำแนวกันไฟ และสร้างจุดสกัดตรวจคนเข้าป่าภายในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อป้องกันและลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ป่าชุมชน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจาก นางกชกร เกยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

บ่ายวันนี้ ที่อําเภออุทัย อยุธยา ตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบเล่น

Post Views: 180 บ่ายวันนี้ ที่อําเภออุทัย อยุธยา ต […]

ข่าวภูธร