นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด กท.วัฒนธรรม ปธ.ฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้า

admin2

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด กท.วัฒนธรรม ปธ.ฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบทางไกล Video Conference ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบทางไกล Video Conference ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

ในการนี้ นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพิทักษ์ บุณยเวทย์ นายสุรสิทธิ์ ใจเย็น รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นางนวลทา จินดาสุ เครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯวัดสูงเม่น และข้าราชการ เจ้าหน้าาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อุบลราชธานี กต.ตร.สภ.เดชุดม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดา ข้าราชการ

Post Views: 288 อุบลราชธานี กต.ตร.สภ.เดชุดม มอบทุน […]

ข่าวภูธร