ช้างหลวง โชคชัย พนมขวัญ ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 1 พร้อมสมาชิก เบอร์ 1 ถึง

admin2

ช้างหลวง โชคชัย พนมขวัญ ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 1 พร้อมสมาชิก เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 6 ทุกเขต เข้าสักการะศาลหลักเมืองแลัพร้อมเข้าไป ดูแลให้ศาลหลักเมือง มีความสง่างามเป็นที่สักการะของประชาชนศาลหลักเมืองแพร่ สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่ เดิมเป็นศิลาจารึก มีการบูรณศาลหลักเมืองแพร่ 2 ครั้ง ครั้งแรกปี 2536 ได้นำเสาหลักเมืองมาตั้งข้างศิลาจารึก ปี 2557 ยกซุ้มทางเข้าให้สง่างาม ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ บูรณะหลังคา หงส์โดยรอบ ต่อมาได้สร้างและทำพิธีอัญเชิญพระสยามเทวาธิราช มาประดิษฐานด้านในศาลหลักเมือง ปี พ.ศ.2559 จัดงานสมโภชเมืองแพร่ และจัดพิธียกยอดปลีบัวมณฑป ทางนายโชคชัย พนมขวัญ ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 1 พร้อมสมาชิก เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 6 ทุกเขต เข้าสักการะและพร้อมเข้าไป ดูแลให้ศาลหลักเมือง มีความสง่างามเป็นที่สักการะของประชาชน โปรดเลือกยกทีม เพื่อการทำงานไม่สดุดและเสียโอกาส

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1 พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ไปสำรวจ

Post Views: 171 ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต […]

ข่าวภูธร