อ.ดำ “สราวุธ หมื่นโฮ้ง” กลุ่มทุ่งโฮ้งพลังใหม่ เบอร์ 3 ทางเลือกใหม่ของคนทุ่งโฮ้ง

admin2

อ.ดำ “สราวุธ หมื่นโฮ้ง” กลุ่มทุ่งโฮ้งพลังใหม่ เบอร์ 3 ทางเลือกใหม่ของคนทุ่งโฮ้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และรับสมัครช่วงวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 นั้นในส่วนของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีกลุ่มการเมืองลงชิงนายกและสมาชิกสภา ทั้งหมด 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 นายวชิรพงศ์ โกสิน พร้อมสมาชิกสภา กลุ่มที่ 2 นางสมปาน อิ่มโดดกลุ่มที่ 3 นายสราวุธ หมื่นโฮ้ง กลุ่มที่ 4 นายสมเพ็ชร์ ศรีทิพงศ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก ทางกลุ่มทุ่งโฮ้งพลังใหม่ โดยการนำของนายสราวุธ หมื่นโฮ้ง (อาจารย์ดำ) ซึ่งเสนอทางเลือกใหม่ของคนทุ่งโฮ้ง ได้ออกพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง ซึ่งเป็นการแนะนำตัวว่า กลุ่มทุ่งโฮ้งพลังใหม่ ขอโอกาสทำงานเพื่อพี่น้องตำบลทุ่งโฮ้ง

ซึ่งการสมัครนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้งในครั้งนี้ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีทั้ง 4 คน ก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งนั้น ส่วนพี่น้องประชาชนในตำบลทุ่งโฮ้ง จะตัดสินใจเลือกใคร เข้ามาบริหารงบประมาณ เพื่อพัฒนาตำบลทุ่งโฮ้ง ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปนั้นประชาชนต้องมีการตัดสินใจโดยจะต้องดูตัวบุคคลเทียบกันระหว่างนายกทั้ง 4 คนว่าบุคคลไหนที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถในการทำงาน สำหรับ กลุ่มทุ่งโฮ้งพลังใหม่ ที่มี นายสราวุธ หมื่นโฮ้ง อาจารย์ดำ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องการศึกษา ซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่สำหรับพี่น้องตำบลทุ่งโฮ้ง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ช้างหลวง โชคชัย พนมขวัญ ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 1 พร้อมสมาชิก เบอร์ 1 ถึง

Post Views: 319 ช้างหลวง โชคชัย พนมขวัญ ผู้สมัครนา […]

ข่าวภูธร