พิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยม การ

admin2

พิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยม การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 ขั้นที่ 1 พื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอ.เมือง จ.พิษณุโลก ตามที่ กองทัพบก ได้กำหนดให้การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 ดำเนินการสอบแบบแยกการ ณ พื้นที่ของ กองทัพภาคที่ 1- 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด – 19 ซึ่งในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นั้น ได้กำหนดให้มีการสอบในขั้นที่ 1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายขึ้น ในห้วง วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนาม ได้แก่ สนามสอบที่ 1 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการทำการทดสอบ และ สนามสอบที่ 2 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ค่ายกองพลทหารราบที่ 7 รับผิดชอบโดยหน่วยกองพลทหารราบที่ 7 ซึ่งในส่วนของ สนามสอบที่ 1 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันนี้ 15 ก.พ. 64  เวลา 10.00 นาฬิกา
พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่น้องๆ ผู้เข้ารับการทดสอบตั้งแต่ จุดคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จนถึงการทดสอบตามสถานีต่างๆ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการทดสอบทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในการทดสอบในวันนี้มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด
จำนวน 700 คน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ห้วงคือ ห้วงเช้า และ ห้วงบ่าย ห้วงละ 350 คน ทั้งนี้ได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 4 สถานี ได้แก่ 1.ดันพื้น, ลุกนั่ง 2.ดึงข้อ 3.วิ่ง และ 4.ว่ายน้ำ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินเป็นไปตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนด ทางด้านสนามสอบที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองเเม่ทัพภาคที่ 3 (2) เข้าตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบ ประจำปี 2564 ขั้นที่ 1 ณ กองพลทหารราบที่ 7 อ.เเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เช่นกันซึ่งทั้ง 2 สนามสอบของกองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการทดสอบในขั้นที่ 1 จนกว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก ภาพบรรยากาศการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ที่ว่าการ

Post Views: 176 พิษณุโลก ภาพบรรยากาศการจดทะเบียนสม […]

ข่าวภูธร