ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนพระองค์ ปิดโครงการพระราชทานใน

admin2

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนพระองค์ ปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/3 เรือนจำกลางเชียงราย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ย์สกุล ผูพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้นายปนะจญ ปรัชย์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธายมอบ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/3 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 108 คน ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ตามหลักการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และสร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น โดยระหว่างการดำเนินการ จะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้แทนพระองค์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) เป็นผู้มอบใบประกาศณียบัตรแก่ผู้ต้องขังฯ ณ เรือนจำกลางเชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

พะเยา-“เราชนะ” วุ่น ผู้สูงอายุเชียงคำ-เมืองพะเยา โวยไม่มีการวางแผนจัดระเบียบ อ่อนประชาสัมพันธ์

Post Views: 98 พะเยา-“เราชนะ” วุ่น ผู้สูงอายุเชียง […]

ข่าวภูธร