ร้อยเอ็ด พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด“น้อมนำแนวพระราชดำริของ

admin2

ร้อยเอ็ด พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด“น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ครั้งที่ 2 ( มีผักไว้รับประทาน และปลอดสารพิษ ในยามวิกฤต)
เมื่อเวลา 8.30 น วันที่ 15 ก.พ.2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2”ที่แปลงสวนครัวจวนผู้ว่าราชการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและพัฒนาการทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม
นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กระทรวงมหาดไทย น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2 ( มีผักไว้รับประทาน และปลอดสารพิษ ในยามวิกฤต)
นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติม จะขับเคลื่อน ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก ผักที่ปลูกจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อย่างน้อยก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัว ประหยัดรายจ่าย เท่ากับเพิ่มรายได้
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:ก้า วิเศษ นันทศรี

Next Post

ร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่TOTตัวจริงผ่านมาพบ แก๊งเจ้าหน้าที่TOTปลอม กำลังลักตัด

Post Views: 114 ร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่TOTตัวจริงผ่าน […]

ข่าวภูธร