พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ส่งมอบวัสดุสนับสนุนกลุ่มผลิตของที่ระลึกจาก

admin2

พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ส่งมอบวัสดุสนับสนุนกลุ่มผลิตของที่ระลึกจากไม้มะขาม ให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านซือเลาะ อำเภอรือเสาะ
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก,นางสาวถิรนาถ อุนนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส และทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกฯ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ลงพื้นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบเครื่องเลเซอร์ เขียนลายที่ระลึกบนวัสดุ และแนะนำวิธีการใช้ให้กับกลุ่มผลิตของที่ลึกจากไม้มะขาม เพื่อเพิ่มทักษะการทำของที่ระลึก บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านซือเลาะ ติดมือเป็นของฝาก
บ้านซือเลาะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของอำเภอรือเสาะ ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2515 มีนายทุนมาสำรวจทรัพยากรในดินก็ได้พบแร่ดีบุกอยู่ในดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากในสมัยนั้น พื้นที่ที่พบแร่ดีบุกก็มีหลายพื้นที่คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 220 ไร่ เมื่อนายทุนมาสำรวจเสร็จแล้วก็ได้นำเครื่องจักรมาทำการขุดแร่ดีบุก เพื่อนำไปขายให้กับนายทุนรายอื่นต่อไป ซึ่งในขณะนั้นก็สามารถสร้างงานให้กับประชาชนในหมู่บ้านอย่างมากมายและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี
จากประวัติความเป็นมาและเรื่องเล่าในอดีต ทำให้หมู่บ้านซือเลาะมีแหล่งท่องเที่ยวในการดำเนินชีวิตของคนสมัยก่อนและมีประวัติที่น่าสนใจเหมาะกับการเรียนรู้และสามารถที่จะไปชมสถานที่ต่างๆและสัมผัสความท้าทายด้วยการขับรถ ATV ชมวิถีความเป็นอยู่และความงดงามของธรรมชาติ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มานอนค้างคืน โดยการกางเต้นท์นอน ชมบรรยากาศยามเช้า ยามค่ำคืน ที่สวยงาม มีกิจกรรมตกปลา ด้านผลิตภัณฑ์ OTOP มีหลายชนิด แต่ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร คือ แคปวัว เกิดจากการเห็นหนังวัวที่ไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็ได้มีความคิดและลงมือทำ โดยการนำหนังวัวมาแปรรูปเป็นอาหารในการทำแคปวัว ซึ่งมีความอร่อย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอาหารที่ไม่มีขายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังมีของที่ระลึกเป็นเสื้อที่ระลึกบ้านซือเลาะ และพวงกุญแจทำจากไม้มะขาม ซึ่งสามารถที่จะซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย

ข่าว แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Next Post

พะเยา-“กมล เชียงวงค์” ผวจ.พะเยาถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะไต-ตับวายเฉียบพลัน

Post Views: 299 พะเยา-“กมล เชียงวงค์” ผวจ.พะเยาถึง […]

ข่าวภูธร