เฮงๆ ตรุษจีน อาชีวะอุบลฯ ลุยแจกจักรยานเพื่อน้อง “สานฝัน ปั่นสุข” เด็กนักเรียนชายขอบ

admin2

เฮงๆ ตรุษจีน อาชีวะอุบลฯ ลุยแจกจักรยานเพื่อน้อง “สานฝัน ปั่นสุข” เด็กนักเรียนชายขอบ

วันนี้ 12กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายวีระพิศ แฝงจันทร์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำตัวแทนคณะครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและคณะผู้มีจิตศรัทธา ทำร่วมบริจาคทำบุญให้กับนักเรียนในพื้นที่โรงเรียนบ้านดอนโจด ตำบลแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการ”สานฝัน ปั่นสุขโดยมีนายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด นายนายชัยสิทธิ์ พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโจด คณะผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การมอบจักรยานให้นักเรียนที่ขาดแคลนใช้ในการสัญจรจากบ้านมายังโรงเรียน จำนวน 10 คัน พร้อมด้วยมอบทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องนุ่งห่ม จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านที่มาร่วมให้การต้อนรับ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ความรู้ในโลกอาชีพแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ด้วยการสอนทำน้ำยาล้านจาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาออกแบบและเขียนป้ายโรงเรียนและป้ายข้อความต่างๆ สำหรับใช้งานในสถานศึกษา รวมถึงรังสรรค์ภาพวาดสามมิติบริเวณฝาผนังโรงเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนให้มีความรักและศรัทธาในงานศิลปะแต่งเติมสีสันของสถานศึกษาให้สวยงาม ชวนมองอีกด้วย สำหรับโรงเรียนบ้านดอนโจด ตำบลแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งหมด 74 คน นักเรียนชาย 42 คน และนักเรียนหญิง 32 คน มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนรวม 6 คน


โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนมีระยะทางห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีกว่า 100 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่บนเกาะที่เรียกว่าเกาะดอนโจด พื้นที่แห่งนี้ล้อมรอบด้วยเขื่อนสิรินธร ซึ่งมีทางเข้าออกภายในหมู่บ้านเพียงเส้นทางเดียว มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่ ผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักด้วยการทำนาและทำการประมง

Next Post

. นราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข มอบรถเข็น วีลแชร์ให้กับผู้ป่วยยากไร้ ใน

Post Views: 302 จ. นราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข […]

ข่าวภูธร