ส.ป.ก.อุบลฯ เปิดอาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่

admin2

ส.ป.ก.อุบลฯ เปิดอาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ เปิดบริการ One Stop Service ให้บริการ เกษตรกรไร้ที่ทำกิน 2.4 ล้านไร่วันนี้ 12 ก.พ. 64 ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และเปิดป้ายอาคารสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 หน้าด้านหน้าอาคาร เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก คาดว่า อาคารสำนักงานปฏิรูปหลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ ในบริเวณเดียวกันกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ถนนคลังอาวุธ ตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบล จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการมารับบริการด้านต่างๆณจุดเดียว One Stop Service และจะสามารถ ให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 2.4 ล้านไร่ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ ให้กับพื้นที่เขตปฏิรูปสามารถพัฒนาให้

เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะเกษตรกรไร้ที่ทำกินนอกจากนั้น เยี่ยมชมแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานีได้นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและเพื่อเอาชนะปฏิบัติการ 90 วัน ผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โควิคด้วย

 

Next Post

เฮงๆ ตรุษจีน อาชีวะอุบลฯ ลุยแจกจักรยานเพื่อน้อง "สานฝัน ปั่นสุข" เด็กนักเรียนชายขอบ

Post Views: 177 เฮงๆ ตรุษจีน อาชีวะอุบลฯ ลุยแจกจัก […]

ข่าวภูธร