สุโขทัย- Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

admin2

สุโขทัย- Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย แล้ง เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงผลกระทบ ที่เกิดจากสาธารณภัย อุบัติภัย และร่วมมือกันเตรียมความพร้อมสําหรับการป้องกันภัยใน ทุกสถานการณ์ด้วยความไม่ประมาท ปัจจุบันจังหวัดมีสถานการณ์ของสาธารณภัย ในเรื่องของมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นในพื้นที่ และในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเข้าสู่ช่วงของฤดูแล้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับประชาชนในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อ

การเกษตรได้ จังหวัดสุโขทัยจึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ในการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัย อุบัติภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยต่อไป

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

สุโขทัย-อำเภอศรีสัชนาลัยจัดงานวันส้มเขียวหวานและเทศกาลอาหารพื้นบ้าน

Post Views: 122 สุโขทัย-อำเภอศรีสัชนาลัยจัดงานวันส […]

ข่าวภูธร