คุณ ณรงค ด่านชัยวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารอยุธยาซิตี้พาร์ค ถวาย

admin2

คุณ ณรงค ด่านชัยวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารอยุธยาซิตี้พาร์ค ถวายปัจจัยและมอบสิ่งของบริจาคแด่ท่านเจ้าคุณอลงกต ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ วันนี้ 10ก.พ.64 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 2 ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค คุณณรงค์ ด่าน ชัยวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ จัดถวายภัตตาหารเพลแด่ พระราชวิสุทธิประชานาถ อลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี พร้อมถวายปัจจัยสมทบทุนช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 200,000 บาท และในโอกาสนี้ ทางศูนย์การค้าฯ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของบริจาคที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาร่วมถวายในกิจกรรมชีวิตเปี่ยมสุขเดือนมกราคมที่ผ่านมา อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่รอการรักษา และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยของบิดามารดา นอกจากนี้ ท่านเจ้าคุณอลงกต ออกเดินรับบิณฑบาตรปัจจัยและสิ่งของจำเป็นภายในศูนย์การค้าฯ อีกด้วย

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา รายงาน

Next Post

อุบลฯ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

Post Views: 695 อุบลฯ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการ […]

ข่าวภูธร