พช.แพร่ ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัด

admin2

พช.แพร่ ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด (รอบการประเมินที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุม

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ลพบุรี จับลิงใหญ่ที่สุดในโลกสวมหน้ากากอนามัย

Post Views: 206 ลพบุรี จับลิงใหญ่ที่สุดในโลกสวมหน้ […]

ข่าวภูธร