พิษณุโลก วันนี้ทางกรมปศุสัตว์จังหวัด

admin2

พิษณุโลก วันนี้ทางกรมปศุสัตว์จังหวัดและจนท.พาณิชย์จังหวัดมาตรวจเยี่ยมแม็คโครพิษณุโลก2 แยกอินโดจีนโดยนำรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

Mobile lab ของกรม.มาสาธิตการตรวจปัสาวะและอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ได้รับรองตามโครงการ ปศุสัตว์ เพื่อให้ประชาชนรู้เห็นเป็นที่ดี

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

นอ.กิติพัฒน์ กะวัง อ.สอง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ ดำเนินการปฏิบัติการป้องกัน

Post Views: 211 นอ.กิติพัฒน์ กะวัง อ.สอง ผู้บัญชาก […]

ข่าวภูธร