พิษณุโลก วันนี้ทางกรมปศุสัตว์จังหวัดและจนท.พาณิชย์จังหวัดมาตรวจเยี่ยมแม็คโครพิษณุโลก2 (แยกอินโดจีน)โดยนำรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile lab ของกรม.มาสาธิตการตรวจปัสาวะและอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ได้รับรองตามโครงการ ปศุสัตว์ เพื่อให้ประชาชนรู้เห็นเป็นที่ดี ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

admin2

พิษณุโลก วันนี้ทางกรมปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก และจนท.พาณิชย์จังหวัดมาตรวจเยี่ยมแม็คโครพิษณุโลก2 (แยกอินโดจีน)โดยนำรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile lab ของ กรม.มาสาธิตการตรวจปัสาวะและอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ได้รับรองตามโครงการ ปศุสัตว์ เพื่อให้ประชาชนรู้เห็นเป็นที่ดี ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก วันนี้ทางกรมปศุสัตว์จังหวัด

Post Views: 139 พิษณุโลก วันนี้ทางกรมปศุสัตว์จังหว […]

ข่าวภูธร