อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 พร้อมทั้งนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลไปมอบให้แก่ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมกันนี้ร่วมพบปะกำลังพลกองอาสธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลการักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก วันนี้ทางกรมปศุสัตว์จังหวัดและจนท.พาณิชย์จังหวัดมาตรวจเยี่ยมแม็คโครพิษณุโลก2 (แยกอินโดจีน)โดยนำรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile lab ของกรม.มาสาธิตการตรวจปัสาวะและอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ได้รับรองตามโครงการ ปศุสัตว์ เพื่อให้ประชาชนรู้เห็นเป็นที่ดี ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Post Views: 297 พิษณุโลก วันนี้ทางกรมปศุสัตว์จังหว […]

ข่าวภูธร