เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ ตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า ตามนโบายของจังหวัด เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

admin2

เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ ตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า ตามนโบายของจังหวัด เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิริพร สิทธิเศรษฐ์ กำนัน ต.บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ พร้อมชุดเฝ้าระวังไฟป่าและคัดกรองผู้คนหาของกินในป่าเขตพื้นที่บ้านเหล่าหมู่ 3 บ้านนำ้ฮอกฯ ร่วมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านเหล่าหมู่ 3 และ หมู่ 4 ตำบลบ้านเหล่า เหตุการณ์ปกติผู้คนเข้าป่าจำนวนน้อยราย

ที่ ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายพิชัยยุทธ ผูกติตร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหาดเจริญ ม.4 พร้อมชุดคัดกรอง ตั้งจุดคัดกรองฯ ณ.ทางเข้า-ออก น้ำตกหินเหลี่ยมตาดซาววา ต.บ้านปง สำหรับตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสวัสดิ์ จริงแล้ว กํานันตําบลหัวฝาย

พร้อมด้วยนายสำราญ โด่งดัง ผู้ใหญ่ ม.3 และฝ่ายปกครองม.12 และชรบ. ชุดดับไฟป่า มีการตั้งจุดคัดกรองคนหาของป่า เพื่อป้องกันไฟป่าหมอกควัน บริเวณทางขึ้นสํานักงาน อ่างแม่มานทั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของจังหวัดแพร่ ที่มี นายสมหวังพ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งมีมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก เปรมฤดีชูนโยบายพัฒนาพิษณุโลกพร้อมเปิดตัวสมาชิกคณะลูกนเรศวร

Post Views: 163 พิษณุโลก เปรมฤดีชูนโยบายพัฒนาพิษณุ […]

ข่าวภูธร