เช้านี้ที่ อำเภอนครหลวง วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30น. ณ ศูนย์

admin2

เช้านี้ที่ อำเภอนครหลวง วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้นำท้องที่และเกษตรกร ซึ่งหันมาปลูกข้าวโพดแทนการทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง โดยมีนายอำเภอนครหลวง, กำนันตำบลปากจั่น, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนบริษัทปุ๋ยซีพีหมอดิน ร่วมต้อนรับทั้งนี้การปลูกข้าวโพดแทนการทำนาปรัง เป็นการริเริ่มโดยกำนันตำบลปากจั่น ที่ชักชวนเกษตรกรในพื้นที่ให้มารวมกลุ่มกันพื้นที่นาซึ่งเดิมใช้ทำนาปรัง มาปลูกข้าวโพดแทน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง

เนื่องจากน้ำต้นทุนในปีนี้มีไม่มาก การงดการทำนาปรังโดยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดและประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปากจั่น หันมาปลูกข้าวโพดแล้วมากกว่า 300 ไร่

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

สุโขทัย-บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งเทศบาลเมืองสุโขทัยคึกคัก

Post Views: 164 สุโขทัย-บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั […]

ข่าวภูธร