นายกเทศมนตรี ต.แม่ปาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านกองทุนแม่

admin2

นายกเทศมนตรี ต.แม่ปาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น จ.แพร่ ประจำปี พ.ศ.2564เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิสิต ส่งศรี ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลาหมู่บ้านแม่ปานใน หมู่ 3 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งของทุนทางสังคมด้วย และแสดงความสามัคคี เป็นเจตนารมณ์สูงสุดที่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ที่จะร่วมกันประกอบกรรมดี เป็นการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในงานพัฒนาทั้งมวลที่มุ่งเน้นให้พสกนิกรมีอาชีพสร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูวัฒนธรรม สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเอง ขจัดยาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี การสร้างสมานฉันท์ของคนในชุมชน การร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้วยแนวทางสันติ การสร้างพลังแห่งความดี พลังเหล่านี้ หากปรากฏมากขึ้นจะทำให้สังคมและชุมชนนั้นๆ เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อบจ.พิษณุโลก ร่วมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านบ้านนาขุม

Post Views: 118 อบจ.พิษณุโลก ร่วมรับทราบปัญหาความเ […]

ข่าวภูธร