จ. นราธิวาส พล.ต.อิศเรศ พุ่มมาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ตรวจเยี่ยม

admin2

จ. นราธิวาส พล.ต.อิศเรศ พุ่มมาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ตรวจเยี่ยมและส่งมอบโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนที่มีความขาดแคลน พร้อมทั้งทำพิธีเปิด สนามกีฬาสันติสุข พัฒนาโรงเรียนที่มีความขาดแคลนในพื้นที่ นราธิวาส 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนดาราศาสน์วิทยา ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พล.ต.อิศเรศ พุ่มมาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข พร้อมด้วย พ.ท.จาตุรงค์ กิจดี ผู้บังคับชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร.ท.เศรษฐพงศ์ ชัยเพชร ผู้บังคับชุดสันติสุขที่ 405 ชุดควบคมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข นายนิวัฒน์ คุณากร ปลัดอำเภอบาเจาะ นายมะนาพี ดะแย รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนดาราศาสน์วิทยา กำนัน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
พล.ต.อิศเรศ พุ่มมาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขรับผิดชอบสร้างความเข้มแข็งด้านศึกษาในพื้นที่และการเสริมสร้างความเข้าใจ ในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยหน่วยได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียน รวมถึงปลูกฝังแนวความคิด ในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับโครงการครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาเสริมให้เด็กๆมีร่างกายแข็งแรงและมีห้องสมุดให้กับนักเรียนรักการอ่านมากขึ้น เพื่อที่จะให้นักเรียนจะได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ด้านนายมะนาพี ดะแย รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนดาราศาสน์วิทยา กล่าวว่า ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนบริษัท กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท และขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ที่จัดกิจกรรมในวันนี้สร้างรอยยิ้มให้นักเรียน เช่น ด้านกีฬา และมอบอุปกรณ์ด้านกีฬา อีกด้วย

ทั้งนี้ สนามกีฬาสันติสุข ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนที่มีความขาดแคลนในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตามที่ คุณพิมพ์ผกา วงศ์ธนทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท ผ่านทางสำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนที่มีความขาดแคลน จำนวน 10 โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท ซึ่งโรงเรียนดาราศาสน์วิทยา ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งแห่งที่ได้รับโอกาสในจำนวนนั้น โดยการดูแลและดำเนินการ ใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 2 ธ.ค.63 – 29 ม.ค.64 ที่ผ่านมา

ข่าว แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Next Post

พะเยา บานสะพรั่งถนนดอกไม้ เหลืองอินเดีย1เดียว ของจังหวัด

Post Views: 358 พะเยา บานสะพรั่งถนนดอกไม้ เหลืองอิ […]

ข่าวภูธร