อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 2

admin2

อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 2 ตำบล ของ อ.วังทอง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับสำนักปฏิบัติธรรมเนินบุปผา หมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง เนื่องจากไม่มีน้ำประปาหมู่บ้านส่งผลให้พระสงฆ์ แม่ชี และผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมภายในสำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จากนั้นนำน้ำไปบรรจุใส่แท้งค์น้ำขนาดใหญ่ให้กับสำนักสงฆ์ธารน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาและไม่มีน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อกักเก็บไว้ใช้ภายในสำนักสงฆ์ดังกล่าว

ท่ามกลางความพึงพอใจ ทั้งนี้สำหรับในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำน้ำอุปโภคบริโภคออกแจกจ่ายให้กับพื้นที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งสิ้น 756,000 ลิตร

.ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ลูกเห็บตกบนดอยอ่างขางในช่วงเวลา

Post Views: 165 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ลูกเห็บต […]

ข่าวภูธร