อบจ.แพร่ ร่วมกับ สสจ.แพร่ แพทย์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาล จนท. ผู้รับผิด

admin2

อบจ.แพร่ ร่วมกับ สสจ.แพร่ แพทย์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาล จนท. ผู้รับผิดชอบระบบ EMS ของ สสจ.แพร่และรพ.แพร่ พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยระบบวีดีโอทางไกล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ แพทย์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ EMS ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยระบบวีดีโอทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบของพื้นที่ใน

โครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล ซึ่งมีนายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม และเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการและจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานในแต่ละประเด็น เช่น สถานที่ โครงสร้างระบบอัตรากำลัง ระบบสื่อสาร เทคโนโลยี เป็นต้นโดยในการประชุมครั้งนี้ มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อบจ.สงขลา อบจ.พัทลุง อบจ.กระบี่ อบจ.ปัตตานี อบจ.ชุมพร อบจ.สุพรรณบุรี อบจ.หนองคาย อบจ.สระแก้ว และ อบจ.แพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 2

Post Views: 113 อบจ.พิษณุโลก แจกน้ำอุปโภคบริโภคช่ว […]

ข่าวภูธร