จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จาก

admin2

จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วย บริการทางการแพทย์นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทา ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อให้พร้อมรับมือ กับโรคโควิด-19 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการทางการแพทย์ และประชาชน

วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสุโขทัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทั้ง 9 อำเภอ เข้ารับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เป็น ชุด Isolation Gown จํานวน 1,500 ชิ้น ,ชุด Coverall Gown จํานวน 500 ชิ้น และชุด Reusable Isolation Gown จํานวน 1,500 ชิ้น โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานครั้งนี้ด้วย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

อบจ.แพร่ ร่วมกับ สสจ.แพร่ แพทย์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาล จนท. ผู้รับผิด

Post Views: 141 อบจ.แพร่ ร่วมกับ สสจ.แพร่ แพทย์ฉุก […]

ข่าวภูธร