อุบลราชธานี….นายอำเภอเดชอุดม สร้างบ้านให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน…..

admin2

อุบลราชธานี….นายอำเภอเดชอุดม สร้างบ้านให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาส่วง และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาส่วง ร่วมพิธีลงเสาเอกบ้านนางสาวมนัสดา มณีสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาส่วงวิทยา ณ บ้านเลขที่ 237 หมู่ที่ 6 บ้านกระเบื้อง ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ ที่อาศัยอยู่กับมารดาและบิดาซึ่งมารดาป่วยเป็นโรคหัวใจรั่วเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ และมะเร็งในเม็ดเลือดขาวไม่สามารถทำงานได้ อาศัยปลูกบ้านในที่ดินของญาติฝ่ายบิดาลักษณะตัวบ้านล้อมด้วยไม้ไผ่ มุงสังกะสีและมีช่องว่างสามารถมองเห็นบริเวณด้านในตัวบ้าน ซึ่งไม่

มิดชิดและไม่แข็งแรง ครอบครัวไม่มีรายได้ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนบุญกุ้มข้าวใหญ่และกองทุนพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก ได้รับการสนับสนุนแรงงานจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.กองร้อยอส.อ.เดชอุดมที่ 5 เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 และจิตอาสาในพื้นที่ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด.

ภาพ/ข่าว…ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์

Next Post

พิษณุโลก อดีตนายกเทศมนตรีหลายแห่งนำ ลงสมัครป้องกันแชมป์ ด้านผู้ว่าเน้นให้

Post Views: 197 พิษณุโลก อดีตนายกเทศมนตรีหลายแห่งน […]

ข่าวภูธร