สจ. กอล์ฟ ลงพื้นที่ ต.ห้วยหม้าย หัวเมือง แดนชุมพล เพื่อร่วมสำรวจจำนวนปริมาณ

admin2

สจ. กอล์ฟ ลงพื้นที่ ต.ห้วยหม้าย หัวเมือง แดนชุมพล เพื่อร่วมสำรวจจำนวนปริมาณน้ำในคลองชลประทาน ที่ส่งจากฝายน้ำยม เข้าสู่ไร่นาของเกษตรกร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 สจ.กอล์ฟ นายอรรถพล คำมีสว่าง เขต 3 อ.สอง จ. แพร่ลงพื้นที่ ต.ห้วยหม้าย หัวเมือง แดนชุมพล เพื่อร่วมสำรวจจำนวนปริมาณน้ำในคลองชลประทาน ที่ส่งจากฝายน้ำยม เข้าสู่ไร่นาของเกษตรกร

สจ.กอล์ฟ นายอรรถพล คำมีสว่าง กล่าวว่า เพราะน้ำคือชีวิตของเกษตรกรต่อพืชผลทางการเกษตร รู้ว่าแล้ง แต่ต้องทำ ถ้าไม่ทำแล้วจะเอาอะไรกิน วันนี้ได้ลงพื้นที่พร้อมผู้นำชุมชน เขต 3 ตำบลหัวเมือง ตำบลแดนชุมพล เพื่อร่วมสำรวจจำนวนปริมาณน้ำในคลองชลประทาน ซึ่งส่งจากฝายน้ำยม เข้าสู่ไร่นาของเกษตรกรในพื้นที่ ปีนี้น้ำมีปริมาณน้ำที่น้อยมาก ก็คงต้องบริหารจัดการแบ่งสรรปันส่วน ร่วมกัน เพื่อให้น้ำส่งถึงปลายทางได้อย่างเพียงพอทุกๆท่านด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ปทุมธานี แห่กราบไหว้ขอพรพระอาจารย์กุ่ยและไอ้ไข่วัดโปรยฝนคลอง11 แน่นวัด

Post Views: 188 ปทุมธานี แห่กราบไหว้ขอพรพระอาจารย์ […]

ข่าวภูธร