สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม“ผู้ว่าฯ พบส่วน

admin2

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม“ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่ โฮมสเตย์บ้านนาภูคำ บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางฐิรัตทียา สุภาชัย รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง ประกอบด้วย วิทยุชุมชน วิทยุประชารัฐ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อโทรทัศน์ส่วนกลางประจำท้องถิ่น อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน อป.มช. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้ และนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ส่วนราชการไปสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้และนโยบายสำคัญต่างๆ ของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน” เพื่อพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ

ประพัทธ์พงศ์มูลรัตน์มูลรัตน์ รายงานจาก
จังหวัดอำนาจเจริญ

Next Post

จ.ลพบุรีส่งผู้เสียสละไปตรวจค้นหาผู้ป่วยที่สมุทรสาคร

Post Views: 211 จ.ลพบุรีส่งผู้เสียสละไปตรวจค้นหาผู […]

You May Like

ข่าวภูธร