จ.อุบลราชธานี กิจกรรมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยมเคลื่อนที่

admin2

จ.อุบลราชธานี กิจกรรมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยมเคลื่อนที่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ เวลา 09:00 น. เป็นประธาน ในกิจกรรมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม หมู่ที่ 4 ตำบล หนามแท่ง เพื่อนำบริการจากส่วนราชการมาบริการราษฎร และแลกเปลี่ยน รับฟังปัญหา ตลอดจนนำข้อราชการที่สำคัญมาสร้างการรับรู้ มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้งมอบขนม นม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโหง่น โดยมีส่วนราชการ คณะกรรมการกิ่งการชาดอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

เวลา 11:00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ผู้นำท้องที่ จนท.อสม ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ณ จุดตรวจ จุดคัดกรองโควิด-19 พื้นที่ตำบลหนามแท่ง เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เน้นย้ำให้มีการแสกน App ฮักอุบล และ App ไทยชนะ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ภาพ/ข่าว//วิชัย สิถิระบุตร/รายงาน

Next Post

พะเยา-กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก

Post Views: 145 พะเยา-กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการร […]

ข่าวภูธร