เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ เร่งตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า เพื่อมิให้เกิดไฟป่าในพื้นที่

admin2

เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ เร่งตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า เพื่อมิให้เกิดไฟป่าในพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 กำนันศิริพร สิทธิเศรษฐ์ กำนันตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเครือข่ายป่าชุมชน ตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่าตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า บ้านนำ้ฮอก หมู่ 3 โดยมีคณะทำงานชุด ชรบ. ผู้นำปกครองท้องที่หมู่ 3 และหมู่ 4 พร้อมทั้งนี้มีการบันทึกบุคคลเข้าออก-ป่า พร้อมมีบัตรประจำตัวให้กับบุคคลเข้าป่าด้วยทุกวัน เหตุการณ์ปกติ สำหรับตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มี นายสวัสดิ์ จริงแล้ว กำนันตำบลหัวฝาย นายจรูญ จับจ่าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 พร้อมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 สารวัตรกำนันและเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ออป) สวนป่าแม่มาน ร่วมตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่า ณ.จุดคัดกรองบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และนายสำราญ โด่งดัง หมู่ที่ 6 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมชุดดับไฟป่า ตั้งจุดคัดกรองทางเข้าอ่างแม่มาน

ที่ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นายชูรัตน์ ประทักษ์ใจ กำนันตำบลน้ำรัดพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเครือข่ายป่าชุมชนตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอ่างแม่แฮตเหตุการณ์ทั่วไปปกติ เนื่องจากว่า นายสมหวังพ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ประกาศให้เป็นช่วงห้ามเผาโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้ฉะนั้นทางเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่จำเป็นต้องมีการเข้มงวดกวดขันบุคคลที่จะเข้าป่าโดยมีการตั้งจุดคัดกรองทุกพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่าและหมอกควันเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบแต่อย่างใด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อาชีวะอุบลฯ จัดอบรมผู้เรียนอาชีวศึกษาหลักสูตร "การอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่าน

Post Views: 164 อาชีวะอุบลฯ จัดอบรมผู้เรียนอาชีวศึ […]

ข่าวภูธร