ร้อยเอ็ดโรงงาน หลังคาเหล็ก”ก่อเหตุรำคาญ” ที่.ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด.

admin2

ร้อยเอ็ดโรงงาน หลังคาเหล็ก”ก่อเหตุรำคาญ” ที่.ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด.
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้เสาร์ที่ 6 ก.พ 2564 นายสายยนต์ สีหาบัว ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ. ถอม วงศ์สีมา ผอ. กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด นายคมเพชร สีดามาตย์ จนท.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด จนท.งานป้องกันฯเทศบาลรอบเมืองอ.เมืองร้อยเอ็ด เข้าพบ ผู้จัดการโรงงาน หลังคาเหล็กแสงไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 146 หมู่ 13 บ้านเปลือยนอก ตำบลรอบเมือง เพื่อตรวจสอบ การเผาขยะ เศษซากวัสดุ ที่เป็น ไนลอน เศษ พลาสติก และถุงพลาสติกเหลือใช้ ของโรงงาน ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนประชาชน
สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการเผาขยะ จากโรงงานดังกล่าว เจ้าของโรงงานดังกล่าวยอมรับว่า ได้มีการเผาขยะจาก เศษซากวัสดุ ที่เป็น ไนลอน เศษ พลาสติก และถุงพลาสติกเหลือใช้ ของโรงงานจริง พร้อมกับพาไป ดูสถานที่ที่ ทำการเผาขยะและยอมบันทึกกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าจะยุติ การเผาเศษซากวัสดุ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ดังกล่าว
นายสายยนต์ สีหาบัว ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่าลักษณะของเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่ากรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ ต้องประสบกับเหตุนั้นให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพสุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

cr:ธวัชชัย//ร้อยเอ็ด

Next Post

เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ เร่งตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า เพื่อมิให้เกิดไฟป่าในพื้นที่

Post Views: 154 เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ เร่งตั้งจ […]

ข่าวภูธร