จ.อำนาจเจริญ รณรงค์ไถกลบตอซัง พร้อมสาธิตการใช้ประโยชน์จากฟาง ถั่ว

admin2

จ.อำนาจเจริญ รณรงค์ไถกลบตอซัง พร้อมสาธิตการใช้ประโยชน์จากฟาง ถั่วพร้า การบริหารจัดการแปลงน วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นายธนูศิลป์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง และหว่านปุ๋ยพืชสด เป็นกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ที่แปลงนาเกษตรบ้านแมด หมู่ที่ 3 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถอดบทเรียน นำไปปฏิบัติในแต่ละหมู่บ้าน ลดการเผาตอซัง ใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ถั่วพร้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการใช้ผืนนาอย่างมีประสิทธิภาพ นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ พร้อมสาธิตกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Next Post

ร้อยเอ็ดโรงงาน หลังคาเหล็ก"ก่อเหตุรำคาญ" ที่.ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด.

Post Views: 147 ร้อยเอ็ดโรงงาน หลังคาเหล็ก”ก […]

ข่าวภูธร