อ. ลืออำนาจ ชาวบ้านยางช้า รวมพลังก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน โดยร่วม

admin2

อ. ลืออำนาจ ชาวบ้านยางช้า รวมพลังก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน โดยร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงาน โดยไม่ใช้งบของทางราชการ บริเวณกลาง วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนายวัน หมายสิน ผู้ใหญ่บ้านยางช้า หมู่ที่ 7 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ร่วมกันก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้าน เป็นที่ประชุมในทุกๆเดือน นายวัน หมายสิน ผู้ใหญ่บ้านยางช้า กล่าวว่า นายสูน มั่งมี ราษฎรในหมู่บ้าน บริจาคที่ดิน จำนวน 32 ตารางวา ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างศาลาประชาคมประจำ

หมู่บ้าน ซึ่งแต่ก่อนนั้นหมู่บ้านจะใข้ศาลาวัดของหมู่บ้านเป็นที่ประชุม และทำกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน และเงิน จำนวน 159,000 บาท พร้อมช่วยกันก่อสร้างศาลาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีชาวบ้านหมุนเวียนกันมาทำการก่อสร้าง วันละ 25 คน เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและมีส่วนรวมในการทำความดีเพื่อแผ่นดิน

Next Post

จ.อำนาจเจริญ รณรงค์ไถกลบตอซัง พร้อมสาธิตการใช้ประโยชน์จากฟาง ถั่ว

Post Views: 266 จ.อำนาจเจริญ รณรงค์ไถกลบตอซัง พร้อ […]

ข่าวภูธร