ทต.ช่อแฮ รวมพลังจิตอาสา ต.ช่อแฮ บิ๊กคลีนนิ่ง สนองนโยบายจังหวัดแพร่

admin2

ทต.ช่อแฮ รวมพลังจิตอาสา ต.ช่อแฮ บิ๊กคลีนนิ่ง สนองนโยบายจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ อ.เมืองแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมกับกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลช่อแฮ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระธาตุช่อแฮ จิตอาสา พลังมวลชน ในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและนโยบายในการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “เมืองแพร่เมืองงาม” โดยให้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในที่หรือทางสาธารณะทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน บริเวณธนาคารใบไม้บ้านพันเชิง ที่ฌาปนสถานบ้านพันเชิง บ้านธรรมเมือง บ้านปง และล้างตลาดนัดคลองถมหน้าวัดธรรมเมือง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันยิงปืนรณ

Post Views: 130 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 จังห […]

ข่าวภูธร