ธ.ก.ส.เชียงราย ”จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

admin2

ธ.ก.ส.เชียงราย ”จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ที่ ห้องเอกโอชาสตาร์ฮอล์ สวนอาหารเอกโอชา ถนนบ้านใหม่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายดุสิต เหลี่ยมวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าที่ ผู้จัดการ สำนักงาน ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติสักขีพยานในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ในครั้งนี้ โดยสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ได้จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2563 โดยมีบัตรจับรางวัลทั้งหมด 29 สาขา รวมจำนวน 8,896,424 ใบ มีรายละเอียดของรางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้า Hilux Revo Smart Cab จำนวน 8 รางวัล รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน 200 รางวัล รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง 2 สลึง จำนวน 200 รางวัล รวมจำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 408 รางวัล คิดเป็นมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ประเภทหนึ่ง ที่ธนาคารได้ดำเนินการรับฝากมาตั้งแต่ปี 2538 โดยระดมเงินฝากจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเป็นลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคแล้ว ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก และมีสิทธิ์ในการจับรางวัลตามเงื่อนไข คือต้องมียอดเงินฝากคงเหลือไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท และฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งเงินฝากทุก ๆ 2,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ โดย ธ.ก.ส. จะออกบัตรจับรางวัลให้แก่ผู้ฝากทุก ๆ 6 เดือนในระดับจังหวัด ซึ่งจัดในเดือนสิงหาคม และกุมภาพันธ์ ของทุกปี และในระดับประเทศอีก 1 ครั้ง ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม และมีการจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศ มูลค่าของรางวัลรวม ทั้งสิ้น 608 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อปี พ.ศ.2509 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์กรการเกษตร รวมทั้ง จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของธนาคาร โดยการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้เปิดรับฝากเงินทั้งประเภทประจำ ออมทรัพย์ และกระแสรายวันสำหรับผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baac.or.th หรือ ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ทต.ช่อแฮ รวมพลังจิตอาสา ต.ช่อแฮ บิ๊กคลีนนิ่ง สนองนโยบายจังหวัดแพร่

Post Views: 427 ทต.ช่อแฮ รวมพลังจิตอาสา ต.ช่อแฮ บิ […]

ข่าวภูธร