พิษณุโลก ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน

admin2

พิษณุโลก ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 บริเวณเรือนรับรอง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
เนื่องด้วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กำหนดเปิดร้านสวัสดิการเรือนรับรอง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล ครอบครัวตลอดจนบุตร และบุพการีที่มีความต้องการการพิเศษ โดย การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้าน บุตร และบุพการีที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการนำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ตามฤดูกาล

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ร้อยเอ็ด ตำรวจ.ภ.จว.รอ.แถลงข่าวรวบขบวนการค้ากัญชา ของกลางกัญชา 406

Post Views: 419 ร้อยเอ็ด ตำรวจ.ภ.จว.รอ.แถลงข่าวรวบ […]

ข่าวภูธร