พ.ต.ท.อมรเทพ ถิ่นทิพย์ รองผกก.จราจร.สภเมืองแพร่ ชี้แจงการ

admin2

พ.ต.ท.อมรเทพ ถิ่นทิพย์รอง.ผกก.จราจร.สภ.เมืองแพร่ กล่าวชี้แจงการทำงานของ จนท.ตำรวจว่า เนื่องด้วยมีบางท่านยังไม่เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่ ในการกวดขันวินัยจราจร จึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทำงานให้ทราบดังนี้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบของ สภ.เมืองแพร่ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์จำนวน 25 คน สาเหตุเนื่องจากศรีษะกระแทกพื้นถนน รายล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 23.00 น. ได้เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันที่บริเวณสี่แยกศศิบุตร แยก รร.เจริญราษฎร์ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน เนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัย

ทั้งนี้งานจราจร สภ.เมืองแพร่ ได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จึงได้จัดทำโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2563 ตามลำดับดังนี้ 1. ช่วงวันที่ 1-15 พ.ย.2563 เป็นช่วง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการดังนี้
จัดทำแผ่นป้ายไวนิลโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ติดตั้งในเขตเมืองแพร่ไว้ทั้งหมด 12 จุด ทำหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ สถานศึกษา โรงเรียน ให้แจ้งบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทราบโครงการ 2.ช่วงวันที่ 8-15 พ.ย.2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ทำการว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยโดยยังไม่มีการบังคับใช้กฏหมาย จำนวนประมาณ 1,000 คน 3. ช่วงตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่ดูแลการจราจรตามแยกต่าง ๆ เมื่อพบผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย จึงได้ดำเนินการบังคับใช้กฏหมาย โดยยึดตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 80 วรรคแรก ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสด ๆ คือ พบผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย เห็นได้ชัดว่าเกิดความผิดขึ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจึงสามารถบังคับใช้กฏหมายได้ 4. ในระหว่างดำเนินการตามโครงการ งานจราจรได้ดำเนินการตามโครงการครู 5 นาทีควบคู่กันไป โดยการเข้าไปให้ความรู้ด้านการจราจร และรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา สวมหมวกนิรภัย ตั้งแต่เดือน พ.ย.2563 ถึง ปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 10 แห่ง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่ พิริยาลัย นารีรัตน์ เจริญราษฎร์ เทพพิทักษ์ อนุบาลแพร่ สาธิตเชตวัน เทศบาลวัดหัวข่วง เซนต์ฟรัง 5. จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบลำดับขั้นตอนการทำงานและเหตุผลในการกวดขันวินัยจราจรในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตร่างกายที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ทางถนน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ.แพร่ พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ นำโดย พ่อเมืองแพร่ ร่วมพิธีห่มผ้าพระธาตุฯและ

Post Views: 647 จ.แพร่ พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ นำโดย พ […]

ข่าวภูธร