ร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวอำเภอโพธิ์ชัย

admin2

ร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวอำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 467 ผืน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวอำเภอโพธิ์ชัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 467 ผืน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวอำเภอโพธิ์ชัย ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย นางอัจฉรา ราชบุรี นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจำนวน 2,500 ผืน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบให้แก่ราษฎรที่มาร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทาน และถวายต้นเทียน เพื่อเป็นพระพุทธบูชา ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,643 ผืน ทั้งนี้ ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดผ้าห่มกันหนา พระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพธิ์ชัย จำนวน 467 ผืน อำเภอเมยวดี จำนวน 130 ผืน อำเภอโพนทอง จำนวน 130 ผืน อำเภอเสลภูมิ จำนวน 130 ผืน หลังจากนั้นผวจ.ร้อยเอ็ด ได้ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของ นายอำเภอโพธิ์ชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับฟังไปสู่การแก้ไขต่อไป

สำนักข่าวทีวีภูธรออนไลน์/ข่าว
บพิตรจำปา/ภาพ

Next Post

ร้อยเอ็ด ทีมฟุตบอลอาวุโสจังหวัดร้อยเอ็ด จัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อม

Post Views: 195 ร้อยเอ็ด ทีมฟุตบอลอาวุโสจังหวัดร้อ […]

ข่าวภูธร