เช้าวันนี้ ที่อำเภอนครหลวง นาย สรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวงเป็น

admin2

เช้าวันนี้ ที่อำเภอนครหลวง นาย สรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่หอประชุมอำเภอนครหลวง โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการ ตามมาตราการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและมีการเน้นย้ำ ข้อราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค ดังกล่าวในที่ประชุมโดย อนึ่งสำหรับการประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำหนดการจัดในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ตั้งแต่เวลา 09.00 นซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 250 คน จะเป็นการประชุมผ่านระบบ จากสถานที่ต่างๆ ตำบลละ 1 แห่ง เพื่อลดการแออัด เนื่องจากหอประชุมอำเภอนครหลวง มีขนาดเล็ก ไม่สามารถรับรองประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้ ตำบลนครหลวงจึงขออภัยมาณที่นี้

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวอำเภอโพธิ์ชัย

Post Views: 199 ร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน […]

ข่าวภูธร