อาชีวะอุบลฯ ร่วมกับสสจ.อุบลฯ จิตอาสารณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร

admin2

อาชีวะอุบลฯ ร่วมกับสสจ.อุบลฯ จิตอาสารณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร แผงลอย โดยรอบสถานศึกษาให้ตระหนักและเข้าใจในความปลอดภัยด้านอาหารสู่ยุค NEW NORMALวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร แผงลอย “สู่มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” “ลดหวาน มัน เค็ม” “สภาพแวดล้อมดี” “CLEAN FOOD GOOD TASTE and GOOD HEALTH and GOOD PLACE For UVC SQUARE” จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมี นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอย ในตัวเมืองอุบลราชธานี ในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา ให้มีความตระหนักและเข้าใจในความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะการปรุงอาหารสำหรับจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภคจะต้องมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย ลดความหวาน มัน เค็ม ในการปรุงอาหารอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมไปถึงจะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่ดีตามหลักมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ในรูปแบบ NEW NORMAL ที่จะต้องสะอาด ปลอดภัยทั้งผู้เสิร์ฟ ผู้ปรุงและผู้บริโภคอีกด้วย

Next Post

เช้าวันนี้ ที่อำเภอนครหลวง นาย สรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวงเป็น

Post Views: 127 เช้าวันนี้ ที่อำเภอนครหลวง นาย สรณ […]

ข่าวภูธร