พะเยา-วันเกิดครบรอบ 58 ปี โรงพยาบาลเชียงคำและประชานร่วมใจ จัดผ้าป่า

admin2

พะเยา-วันเกิดครบรอบ 58 ปี โรงพยาบาลเชียงคำและประชานร่วมใจ จัดผ้าป่าสามัคคียอดเงินเกือบ 5 แสนบาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ วันนี้ 5กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ท่านพระครูสุภัทรพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผอ.รพ.เชียงคำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลเชียงคำ ณ โรงพยาบาลเชียงคำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนภารกิจในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยประชานผู้ยากไร้ด้านการรักษาพยาบาล โดยมูลนิธิโรงพยาบาลเชียงคำมีความประสงค์ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ นายแพทย์ภราดรกล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันครบรอบ 58 ปี ของโรงพยาบาลเชียงคำ ซึ่งได้เปิดให้บริการพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเชียงคำ และอำเภอใกล้เคียง มาเป็นเวลา 58 ปีแล้วนั้น โรงพยาบาลเชียงคำ ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ได้เปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น หลังใหม่ ขยายบริการห้องพิเศษ ขยายการให้บริการฟอกไต มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ให้บริการทางด้านการแพทย์ที่มีความซับซ้อน ลดการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้โรงพยาบาลเชียงคำ เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ และเพื่อประชาชนชาวเชียงคำอย่างแท้จริง
สำหรับ ยอดเงินในการจัดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลเชียงคำ ณ เวลา 10.00 น. มียอดรวมทั้งหมดเป็นเงิน 459,999 บาท(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และยังคงจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่อย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลทุกท่าน ที่เป็นกำลังในการพัฒนาสนับสนุนและให้การอนุเคราะห์กิจการโรงพยาบาลเชียงคำตลอดมาอย่างต่อเนื่องและพวกเราชาวโรงพยาบาลเชียงคำ ขอสัญญาว่าจะร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Next Post

อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จนท. ฝ่ายทะเบียนให้บริการแก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ฯ

Post Views: 159 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จนท. ฝ่ายทะเบี […]

ข่าวภูธร