จ. เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

admin2

จ. เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มอบผ้าห่มพระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่ประชาชน ผู้ประสบความเดือดร้อน ในพื้นที่ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนในนาม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ

ผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ชนะเลิศประกวด นักวิทยาศาสตร์ รุ่น

Post Views: 211 นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห […]

ข่าวภูธร