หน่วยฝึก นศท.มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดไม้ยาเก่า

admin2

จ. เชียงราย หน่วยฝึก นศท.มทบ.37
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดไม้ยาเก่า พญาเม็งราย เชียงราย 2 ก.พ. 64 พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อพัฒนาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปรียญวัดไม้ยาเก่า ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย เชียงราย โดยจัดกำลังพล ประกอบด้วย กำลังพล นฝ.นศท.มทบ.37 กำลังพล ร้อย มทบ.37 นศท.จิตอาสาพระราชทาน รร.ไม้ยาวิทยาคม นศท.จิตอาสาพระราชทาน รร.พญาเม็งรายวิทยาคม และราษฎรจิตอาสา บ.ไม้ยา จำนวน 90 คน ร่วมกับ นายสุบิน วนัสพิทักษกุล กรรมการบริหารบริษัทชาฉุยฟง พร้อมคณะ

ทำการรื้อกระเบื้องหลังคาศาลาการเปรียญวัด ทำความสะอาดเก็บสิ่งของในศาลาวัดไม้ยาเก่า รื้อประตูและวงกบหน้าต่าง ศาลาการเปรียญ ทุบราวม้านั่งในศาลาการเปรียญ ทำความสะอาดศาลาเอนกประสงค์

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

จ. เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

Post Views: 397 จ. เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาวพระราช […]

ข่าวภูธร