ชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 ตรวจเยี่ยมร.ร.กลุ่มเครือข่ายหนองม่วงไข่

admin2

ชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 ตรวจเยี่ยมร.ร.กลุ่มเครือข่ายหนองม่วงไข่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดร.กนิษฐ์ฎาฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการคณะบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ ของ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายหนองม่วงไข่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว(วังหลวง) โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด โรงเรียนบ้านย่านยาว โรงเรียนบ้านแม่คำมี โรงเรียนแม่คำมีตำหนักและโรงเรียนบ้านสะเลียม นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ กล่าวว่า ทาง สพป.แพร่ เขต 1 ดร.กนิษฐ์ฎาฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่ม

นโยบายและแผน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการคณะบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ ของ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายหนองม่วงไข่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว(วังหลวง) โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด โรงเรียนบ้านย่านยาว โรงเรียนบ้านแม่คำมี โรงเรียนแม่คำมีตำหนักและโรงเรียนบ้านสะเลียม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะครูด้วยความยินดียิ่ง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

หน่วยฝึก นศท.มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดไม้ยาเก่า

Post Views: 183 จ. เชียงราย หน่วยฝึก นศท.มทบ.37 จั […]

ข่าวภูธร