จังหวัดเชียงราย ทมณฑลทหารบกที่ 37 เข้าตรวจพื้นที่ เพื่อดำเนินงานก่อสร้าง

admin2

จังหวัดเชียงราย ทมณฑลทหารบกที่ 37 เข้าตรวจพื้นที่ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ให้แก่ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เข้าตรวจพื้นที่ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ให้แก่ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม เนื่องจากปัจจุบันทาง

โรงเรียน ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจำนวนนักเรียน, คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๕๐ คน แต่ยังขาดโรงอาหารสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน จึงมีความต้องการในการดำเนินการในการก่อสร้างโรงอาหาร ซึ่งจะมีการก่อสร้างในเดือน มีนาคม 2564 แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

วันนี้ อยุธยา วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10:00น. :

Post Views: 177 วันนี้ อยุธยา วันจันทร์ที่ 1 กุมภา […]

ข่าวภูธร