อุบลฯ ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ รอบที่ 2 สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุม

admin2

อุบลฯ ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ รอบที่ 2 สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) ที่จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อเช้าวันนี้  31 ม.ค.64 ที่บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม มอบเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และมอบดอกไม้ เงินสด ให้กับพยาบาล ซึ่งเป็นทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเดชอุดม จำนวน 8 คน และพนักงานขับรถจากสำนักงานสาสุขจังหวัดอุบลราชธานี 1 คน ในโอกาสเดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19) ที่จังหวัดสมุทรสาคร
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ระลอกใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก โดยพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤต ในการดำเนินงานทางด้านการเฝ้าระวัง การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และด้านการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ส่งทีมแพทย์และสาธรณสุขไปช่วยสนับสนุน แล้วจำนวน 1 ครั้ง แต่ยังไม่เพียงพอ จึงได้จัดส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ สนับสนุน รอบที่ 2 ไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานอีกครั้ง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งออกเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 31 มกราคม 2564 และจะกลับถึงจังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และหลังจากกลับถึงจังหวัดอุบลราชธานี บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จะกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา 14 วัน
โดยทีมที่ปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วยจิตอาสาที่เป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเดชอุดม จำนวน 8 คน และพนักงานขับรถจากสำนักงานสาสุขจังหวัดอุบลราชธานี 1 คน โดยมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ เป็นทีมคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน 2 คน เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานและมาตรการหรือพร้อมจัดคิว 1 คน เจ้าหน้าที่พลขับ 1 คน

ปชส.อุบลราชธานี

Next Post

จ. อำนาจเจริญ รวบแล้วอ้ายเสือดำที่ลักพาตัวเด็กหญิงสติไม่สมประกอบ

Post Views: 163 จ. อำนาจเจริญ รวบแล้วอ้ายเสือดำที่ […]

ข่าวภูธร