จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปั่นรักษ์เมือง ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะ

admin2

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปั่นรักษ์เมือง ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยลงสู่ระดับพื้นที่ วันนี้ 30 ม.ค 64 ที่วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นรักษ์เมือง ตามโครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ประจำปี 2564 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ผสมผสานกับการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง สร้างภูมิต้านทานต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและชาวตำบลโนนผึ้ง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บริเวณหน้าวัดหนองป่าพง บำรุงรักษาต้นรวงผึ้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงปลูกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งมอบนโยบายขยายกิจกรรมไม้รักษ์เมืองสู่ปั่นรักษ์เมือง จากนั้นร่วมปั่นจักรยานและเก็บขยะจากวัดหนองป่าพงสู่แหล่งรวมความรู้ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโนนผึ้งและจุดเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง ณ ทุ่งดอกดาวเรือง รวมระยะ 8 กิโลเมตร


จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมไม้รักษ์เมือง เก็บขยะรอบศาลากลางทุกวันพุธ เพื่อสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานราชการภายในศาลากลางในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน รวม 46 ครั้ง คิดเป็นปริมาณขยะที่รวบรวมส่งเทศบาลแจระแมเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลรวมทั้งสิ้น 1.80 ตัน และจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายผลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไปยังหน่วยงานภายนอกและระดับท้องถิ่นต่อไป

 

Next Post

จ. อำนาจเจริญ ขบวนการมอดไม้อารวาสโจรกรรมโค่นไม้พยูงโรงเรียนกลางดึก

Post Views: 174 จ. อำนาจเจริญ ขบวนการมอดไม้อารวาสโ […]

ข่าวภูธร