จ.อุบลฯ มูลนิธิอุทยานบึงบัว ร่วมกับ อบต.หนองขอน ลง สำรวจพื้นที่เขต

admin2

จ.อุบลฯ มูลนิธิอุทยานบึงบัว ร่วมกับ อบต.หนองขอน ลง สำรวจพื้นที่เขตอุทยานบึงบัว กว่า 526 ไร่ เป็นแลนด์มาร์คใหม่ สร้างหอเทียนมั่น เชิดชูเกียรติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้สร้างชื่อเสียงให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยและจังหวัดอุบลฯเมื่อ 29 ม.ค. 64 ผศ.ประชุม ผงผ่าน ประธานมูลนิธิอุทยานบึงบัวอุบลฯ อดีตอธิการบดี มรภ.อุบลฯ ร่วมกับ นายทองแดง มณีพงษ์ นายกอบต.หนองขอน พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ,ผอ.วิทยาลัยเกษตรฯ ,ปชส.อุบลฯ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผญบ.หนองช้าง และผู้แทนภาค ปชช. ลงพื้นที่สำรวจชี้เขตอุทยานบึงบัว 526 ไร่ 17 ตารางวา ที่บ้านหนองช้างตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป้าหมาย เพื่อพัฒนา ให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็น Landmark แห่งใหม่ ของจังหวัดอุบลฯหวังสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสื่อสารสายธารธรรมอันมีต้นกำเนิดที่จังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่หลักธรรมตามรอยธรรมของหลวงปู่มัน ภูริทัตโต โดยมีการวางแผนจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัว ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งค้าขายชุมชนและปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของอุบลฯ ทั้งนี้การสร้างอุทยานบึงบัวยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้ใช้ของท้องถิ่นนำมาจำหน่ายค้าขาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้เป็นพลังสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณค่าและใช้ประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น บริเวณดังกล่าว ยังอยู่ใกล้ ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี จ.อุบลฯ ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุบลราชธานี บ้านยางน้อย ศูนย์ศิลปาชีพ และพุทธมณฑล อีสานอีกด้วย รวมทั้ง เป็นพื้นที่ สามเหลี่ยมพุทธธรรมค้ำจุนโลก สายธารธรรมต้นกำเนิดสายวิปัสสนา กรรมฐาน Original อุบลราชธานีซึ่งชาวพุทธจากทั่วโลกจะสนใจและหลั่งไหลมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดยบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ ใกล้แหล่งกำเนิดหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล สมเด็จพระราชาคณะ 2 รูปได้แก่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เกิดที่บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน และสมเด็จ พระมหามุณีวงศ์ เกิดที่บ้านหนองบ่อ ซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานี

รศ.ดร.เสถียร ยุรชัย รองประธานมูลนิธิบึงบัว กล่าวเพิ่มว่า “สามเหลี่ยมพุทธรรมค้ำจุนโลก มี 1.หลวงปู่มั่นรูปปั้นอยู่พุทธอุยานบึงบัวหนองขอน 2.หลวงปู่เสาร์อาจารย์หลวงปู่มั่นรููปปั้นอยู่บ้านข่าโคม เกิดที่นี่ อ.เมืองถัดออกไปไม่ไกล
3.พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เกิดที่บ้านหนองไหล อ.เมือง ถัดไปไม่ไกล
ตั้งอยู่ในโซนเดียวกัน อุทยานบึงบัว เป็นสถานที่สาธารณะ โดยขอใช้พื้นที่สาธารณะบึงหนองขอน หนองอีเกิด และปากห้วย รวมทั้งเขตชลประทาน แหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำ เก็บไว้ใช้ทั้งปี และมีการส่งเสริมการปลูกบัว หลากสายพันธุ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ บ้านหนองช้าง ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี คาดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว ชาวไทย และชาวพุทธทั่วโลก ท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ โทร 0994614261

ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปั่นรักษ์เมือง ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะ

Post Views: 190 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปั่นร […]

ข่าวภูธร