เช้านี้ นาง นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัน

admin2

เช้านี้ นาง นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้!!! วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น ท่านนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำความห่วงใย และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จาก ท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ในนามทีม พม. พระนครศรีอยุธยา, ผู้แทนวัดตะโก มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพโดยพระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโกและคณะศิษย์, ท่านสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลตำบลนครหลวง, ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ อำเภอนครหลวง จำนวน ๑๐ ราย โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ติดตามดูแล สภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ กลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

จ.อุบลฯ มูลนิธิอุทยานบึงบัว ร่วมกับ อบต.หนองขอน ลง สำรวจพื้นที่เขต

Post Views: 180 จ.อุบลฯ มูลนิธิอุทยานบึงบัว ร่วมกั […]

ข่าวภูธร