ร้อยเอ็ด ชาวบ้านชัยวารี บ้านศรีวิไล ชุมชน

admin2

ร้อยเอ็ด ชาวบ้านชัยวารี บ้านศรีวิไล ชุมชน

ในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันทำบุญตักบาตรฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ วันนี 23 ม.ค.64 เวลา 07.00น. ชาวบ้านชัยวารี บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 17 และชาวชุมชนเทศบาลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร อนุรักษ์ประเพณี ฮีดสิบสองครองสิบสี่ คือ บุญข้าวจี่ ขึ้นเดือนสามของทุกๆปี ชาวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆออกมารับบิณฑบาตร ฉันส์ภัตราหารเช้า อยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านชัยวารี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญข้าวจี่และเป็นศิริมงคลแก่คนในครอบครัวเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพ มี

ประชาชนมาร่วมงานประมาณ 180 คน.
นายสวรรค์. บุญเพิ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ผู้นำชุมชนกล่าวว่า ข้างขึ้น เดือนสามของทุกๆปีผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลพาชาวบ้านทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเช้าอยู่ที่ศาลาประชาคมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมมาแต่โบราณให้กับลูกหลานอนุรักษ์ไว้ ขอบคุณชาวบ้านที่มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

สำนักข่าวทีวีภูธรออลไลน์/ข่าว
บพิตรจำปา/ภาพ

Next Post

ครั้งแรกของประเทศ Crowdfunding มาตรฐานโลก (ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มตามกฎหมาย)

Post Views: 251 เงินท่าน ได้ช่วย ได้ใช้ ได้กำไร สร […]

ข่าวภูธร