จ. เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีปิดโครงการพระราชทานในพระบาท

admin2

จ. เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก สงบศึก วังแก้ว เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/2 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 300 คน ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 – 24 มกราคม 2564 ตามหลักการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และสร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น โดยระหว่างการดำเนินการ จะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้แทนพระองค์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) เป็นผู้มอบใบประกาศณียบัตรแก่ผู้ต้องขังฯ ณ เรือนจำกลางเชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

จ.เชียงราย มทบ.37 ช่วยครอบครัวประสบอัคคีภัย

Post Views: 131 จ.เชียงราย มทบ.37 ช่วยครอบครัวประส […]

ข่าวภูธร