ผบก.ภ.จ.ลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดลพบุรี วันจันทร์ ที่25

admin2

ผบก.ภ.จ.ลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดลพบุรี วันจันทร์ ที่25 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี ประธานรับมอบ พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก.ภ.จว.ลพบุรี ร่วมกับคณะ กต.ตร.จังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดลพบุรี ผศ.ดร.เสน่ห์ สุขเคหา นายสมนึก เต็งชาตะพันธ์ นางพิจารณา สังเกตุ นายปรีชา กิจรัตนกาญจน์ นายมนต์ตรา คำหอม นางสุชีรา คาน นายสมปอง ป่าธนู ได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์ เครื่ิงมือ ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 เพื่อแจกจ่ายให้แก่ จนท.ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่และประชาชนทั่วไปในจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังดังนี้ 1. หน้ากากอนามัย จำนวน750 กล่อง 37,500 ชิ้น
2. เจลแอลกอฮอล์แบบหลอด จำนวน 1,400 หลอด 3. แอลกอฮอล์ จำนวน 290 ลิตร 4. เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,880 บาท
จากนั้นในโอกาสนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี ประธานกต.ตร.จังหวัดลพบุรี ประธานมอบเงินจำนวน 38,304 บาท เพื่อทำประกันภัยกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ลพบุรี โดยมี พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก.ภ.จว.ลพบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ืCovid-19 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว จ.ลพบุรี รายงาน

Next Post

ร้อยเอ็ด พิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความ

Post Views: 410 ร้อยเอ็ด พิธีปิดโครงการพระราชทาน โ […]

ข่าวภูธร